رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
221 مهندسي بهسازي و نوسازي اختران سيد محمد مرتضي اعلايي 3 1404/11/14 4 7818
222 مهندسي سايا يزد محمد رضا زارع زاده 2 1405/04/24 5 29514
223 مهندسي ستاره سلامتكده يزد كاظم فرات يزدي 1 1405/08/22 6 60000
224 مهندسي طرح و كاوش ابنيه مسعود هسته 1 1391/07/05 5 0
225 مهندسي علم و ساخت سراي نو محمد مهدي تقوي شوازي 2 1405/05/25 6 30000
226 مهندسي مبتكران آريايي ايساتيس محمد خوشدل 2 1403/05/31 6 30000
227 مهندسين شارستان هنر ايساتيس محمود فلكيان 3 1404/07/27 2 6366
228 مهندسين مشاور پيرو برج كوير سيد هدا علوي 2 1402/05/11 2 23756
229 مهندسين مشاور فضل عمارت يزد هادي دهقان چناري 3 1405/07/09 5 3686
230 مهندسين مشاور مديران علم و انديشه يزد محمد رضا كاظم پور 2 1403/03/26 1 13389
231 ميرحسيني سيدرضا سيدرضا ميرحسيني 3 1405/07/26 1 1500
232 نارنجستان كوير يزد علي خجسته نيا 3 1404/06/09 3 6820
233 ناصري كوچه بيوكي سعيد رضا سعيد رضا ناصري كوچه بيوكي 3 1402/04/09 0 394
234 نقيب زاده سيدمرتضي سيدمرتضي نقيب زاده 3 1404/10/17 0 716
235 نوآوران فرا ساخت آريا مهدي رضائي 1 1405/08/01 6 60000
236 نهالين سازه كوير سيد جلال ميرنژاد 2 1404/11/19 2 20560
237 نيارش گستر كوير محمدحسين ميرزايي فيجاني 3 1400/04/31 6 20000
238 واعظي مجتبي مجتبي واعظي 2 1405/10/18 1 2500
239 ونداد زيست گستر ايساتيس جميل عميد 2 1403/05/31 0 15074
240 همراز كوير جعفر فلاح 1 1404/10/13 5 57054