رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
61 سامان عمارت هماي يزد ذبيح الله كافي 3 1402/10/07 4 8414
62 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
63 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 0 1261
64 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1403/08/25 6 30000
65 شايا ساخت رايمند ايساتيس رضا ابراهيمي زارچ 3 1401/01/18 2 2867
66 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 5 25982
67 شركت آريا اسكان كوير يزد احمد شايان فرد 1 1400/08/30 0 20219
68 شركت آريا پي برج امير اهل زاده 1 1395/11/05 5 54992
69 شركت آرين سازه آرمين يزد سعيد هاشم پور 3 1392/04/28 1 2529
70 شركت آژند آژيانه كوير جواد المهدي زارع زاده 2 1401/08/28 4 24590
71 شركت آژند ساخت كوير يزد رضا مظلوم اردكاني 3 1400/12/19 4 8259
72 شركت آژند يزد سيد عليرضا سلطاني نژاد يزدي 3 1396/09/23 4 5418
73 شركت آسمانه گستر ايساتيس يوسف عباسي هرفته 2 1400/08/30 1 17777
74 شركت آمود بنا محمدرضا پسته اي 1 1395/11/30 2 41005
75 شركت ابنيه سازان عرصه پايدار بهروز گلستاني 3 1400/08/30 3 3560
76 شركت احباب سازه يزد ابوالقاسم رجبي 1 1402/08/04 4 54469
77 شركت اردان سازه نوين سيد محسن شجاع الساداتي 2 1403/04/22 5 26593
78 شركت ارغوان بناي دشت كوير ميثم عابديني 3 1394/06/28 0 271
79 شركت افرا سازه يزد محمدجواد پورحسيني 2 1402/12/23 4 24419
80 شركت امين ساز نگين يزد سيدجواد سلامتيان 3 1398/08/10 0 1012