رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
81 شركت انديشه كوير يزد سيدحسين قرشي 3 1398/10/21 5 29438
82 شركت ايده نماي نگين محسن رحمت پور 1 1392/11/27 2 43514
83 شركت بتن ساز ممتاز حميد گرجي ممتاز 2 1395/12/06 5 56
84 شركت برج بادگير كهن حميد زارعي محمودآبادي 1 1401/09/23 7 14000
85 شركت برج بناي يزد حميدرضا حكيميان 3 1392/12/23 6 10000
86 شركت برج سازه سپيد يزد شهره شكرانه 2 1403/05/17 5 26886
87 شركت برج غدير يزد مهدي مدعي 3 1396/09/22 3 6506
88 شركت بهين راه يزد سعيد شمس الديني نارگاني 3 1392/02/21 3 15600
89 شركت پارس پالار يزد محمد مهدي عزيزي لاري 2 1402/12/23 5 29393
90 شركت پارند حسنعلي هنرور 1 1402/09/24 3 28601
91 شركت پايدارسازه سازگار ايساتيس معين رضا غفوري 2 1400/08/30 2 9944
92 شركت پروفيل يزد افشين كربلائي صباغ 1 1402/09/24 5 46861
93 شركت تاسيساتي آراساز يزد احمدرضا دهقان بنادكي 1 1401/10/05 5 58224
94 شركت تعاوني مسكن اداره كل راه و ترابري حيدر سركارنساج 2 1400/10/31 1 4239
95 شركت تعاوني مسكن اسكان معين علي محمد ميرجليلي 2 1398/10/21 2 5631
96 شركت تعاوني مسكن گستر ماندگار مجتبي زارع زاده مهريزي 3 1393/04/15 5 8992
97 شركت حسنان مهدي شهسواري 1 1400/04/31 2 33161
98 شركت خاتم شرق ايساتيس سيدعلي طباطبائي خاتم 3 1398/03/10 1 3307
99 شركت خانه سازان همراد يزد وحيد دهقاني اشكذري 1 1402/06/09 3 52079
100 شركت خانه گستران اطلس يزد محمدكاظم صحت بخش 1 1397/05/27 5 57813